Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Användningar
  2. Allmänna avfuktningslösningar
  3. Torkning hygroskopiskt bulkmaterial

Torkning av hygroskopiskt bulkmaterial

Använd luftavfuktning för att förhindra att pulver och granulat klumpar sig.

Omväxlande och för hög luftfuktighet kan göra att pulver och granulat klumpar sig – och leda till ökade kostnader. För att hygroskopiskt bulkmaterial inte ska klumpa sig och förstoppa transportvägarna måste all luft i kemi- och läkemedelsproduktion ha föravfuktats. Med adsorptionstorkarna i TTR-serien lyckas du med detta.

Ett bra luftavfuktningskoncept för transportvägarna börjar vid leveransen av det hygroskopiska materialet och på deras väg till siloerna: Föravfuktningen av transportluften i de pneumatiska transportvägarna garanterar att pulvret och granulatet når silon utan att ha klumpat sig. Dessutom förhindrar kontinuerlig luftavfuktning att transportbanden slutar fungerar och sparar på så sätt rengöringskostnader. Vid lagringen måste det hygroskopiska bulkmaterialet också hållas torrt genom föravfuktad luft, så att det kan bearbetas.

Adsorptionstorkar i TTR-serien för torr transportluft

För att garantera konstant torkning av hygroskopiskt bulkmaterial i alla transportvägar, använder vi adsorptionstorkar i TTR-serien för våra kunder inom kemi- och läkemedelsindustrin. Dessa luftavfuktare finns tillgängliga i ett stort antal prestandaklasser. De kännetecknas med två separata luftöppningar (TTR-Trisorp-Dual-arbetsprincipen) av mycket enkel reglering. Dessutom hör de tack vare den interna värmeåtervinningen liksom specialrotorernas höga belastbarhet och prestationsförmåga till de mest ekonomiska i sitt slag. De båda adsorptionsavfuktarna av typ "D", TTR 400 D und TTR 500 D, är som standard utrustade med den innovativa Duoventic-luftmängdsregleringen

Stationära och mobila lösningar för föravfuktning

TTR-serien inkluderar både stationära liksom mobila adsorptionstorkar. De stationära apparaterna identifieras i produktöversikten (se nedan) av det 4-siffriga modellnumret, de mobila har 3 siffror. Handmätare som termohygrometer och datalogger som den innovativa DL200X avrundar luftavfuktningskonceptet och möjliggör konstant övervakning.

Utformning och testkörning: Dra fördel av vår industriservice

För kemi- och läkemedelsindustrin levererar Trotec Group inte bara apparater för luftavfuktning i samband med hygroskopiskt bulkmaterial. Tillsammans med dig utvecklar vi dessutom ett avfuktningskoncept för transportvägarna. Utöver detta ställer industriservice mobila luftavfuktare till förfogande, för att i förväg testa konceptet i provdrift. Först när mätningar har bevisat att luftfuktigheten sänks som planerat, sammanställs den slutliga lösningen.  

Fler lösningar för kemiindustrin

Fler lösningar för läkemedelsindustrin

Tillfälligt behov? Uthyrningsapparater för alla behov

Du är i tillfälligt behov av mobila adsorptionstorkar för att hålla hygroskopiskt bulkmaterial torrt? Då kan du hyra dem av oss. I vår TKL-uthyrningsportal finns apparater i alla prestandaklasser till ett förmånligt pris! 

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

  • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
  • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
  • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …