Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Användningar
  2. Arbetstält, mobil integritet
  3. Evakueringsövning på tåg

Säkerhet på räls: Evakueringsövning på tåg

Med en dim- och rökgassimulator kan man efterlikna en brand i ett tåg – personalen övar för att vara beredd om det skulle bli allvar.

Oavsett om en luftkonditioneraranläggning är defekt, motorn är skadad eller om det brinner i en soptunna: Orsaken till en rökutveckling i ett tåg får man oftast först reda på efter att brandsläckningen har avslutats. Fram tills dess måste personalen ombord dock vara lugn och evakuera passagerarna. Under brandskyddsövningar förbereds medarbetarna för nödsituationer. Vid en sådan övning används ofta dim- och rökgassimulator FS200 från Trotec. För den sörjer för konstant och naturlig ofarlig rökutveckling.

Om tät rök börjar sprida sig i en tågavdelning eller en öppen vagn utbryter det panik. Passagerarna vet oftast inte vad orsaken till röken är och hur stor faran som hotar är. Då finns det bara en sak som hjälper: Passagerarna måste i en nödsituation förlita sig på personalen, för den hittar på tåget. Det gäller att bevara lugnet, särskilt om det börjar brinna när ett tåg färdas. Lokföraren måste till att börja med stoppa tåget så att passagerarna kan ta sig ut. Personalen kontrollerar avdelningarna, toaletterna och restaurangvagnen en efter en, för att så snabbt som möjligt kunna evakuera människor.

Öva inför en nödsituation

För att personalen ska kunna agera lugnt och suveränt, måste den vara förberedd för sådana situationer. Vid evakueringsövningar lär sig personalen hur man ska agera om det sker en rökutveckling av okänd anledning i tåget och hur den ska sörja för passagerarnas säkerhet. Då måste man särskilt ta hänsyn till att rök vid en brand i tåg snabbt sprids i vagnarna. Man måste se till att alla får andningsskydd och att orienteringen bevaras, så att människor så snabbt som möjligt kommer ut i friska luften.

En sådan allvarlig situation övar personalen på under så realistiska förhållanden som möjligt. Det innebär att minst en vagn måste ställas till förfogande, som sedan fylls med tät rök. Dim- och rökgassimulator FS200 från Trotec skapar på mycket kort tid samma siktförhållanden som vid en brand i ett trångt utrymme.

Pålitlig insats

Transporten och idrifttagningen av dim- och rökgassimulatorn är mycket enkel. Det kompakta kraftpaketet kan tack vare dess kompakta mått och låga vikt utan problem ställas upp i vagnen. På några få handvändningar är dunkhållaren upplåst och uppfälld och dunken med dimvätska kan sättas i. Allt efter behov ställs den extremt starka turbinen och fluidpumpen hos FS200 in. Praktiskt: Dessa inställningar görs steglöst, så att tätheten på den konstgjorda dimman kan anpassas efter individuella användningsvillkor. För att rökutvecklingen inte ska minska under evakueringsövningen i tåget används den intelligenta effektkopplingen av turbin, uppvärmning och pump. På så sätt kan den täta dimströmmen produceras samtidigt, utan att apparaten måste eftervärmas.

Den som använder dim- och rökgassimulator FS200 för evakueringsövningar kan koncentrera sig helt på övningen. Snabb montering och preparering av vagnen utan extra uppsikt av apparaturen garanteras.

Dim- och rökgassimulator FS200 vid evakueringsövningar på tåg

  • Proffskvalitet "made in Germany" – självklart från Trotec
  • Konstant, tät dimutveckling
  • Snabb preparering av vagnen
  • Problemlös transport tack vare kompakt mått och låg vikt
  • Steglöst inställbar för en optimal anpassning till användningsplatsen och för en kontinuerlig, säker användning.

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig