Luftfuktning i fanerlagret

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Användningar
  2. Befuktning
  3. Luftfuktning i fanerlagret

Mot sprickor och deformation: Luftfuktning i fanerlagret

Mot skadlig, torr luft i fanerlagret hjälper effektstarka luftfuktare och lufttvättare. Trotec erbjuder apparater för stora och små lager.

Fanerlager måste hanteras med speciell omsorg. Just i lager med speciellt torr luft måste speciella försiktighetsåtgärder vidtas. För: När fanerskivor torkar ut, blir de sköra och spröda. För att förhindra kostsamma uttorkningsskador, måste lagret utrustas med pålitliga och effektiva fuktningssystem. Trotec-gruppen rekommenderar användningen av en luftfuktare för större uppgifter. För små utrymmen lämpar sig även de effektiva lufttvättarna från Trotec. På så sätt skyddas produkterna runtom och kan levereras till kunden utan skador. Bästa kvalitet tack vare Trotec!

Faner som ytmaterial gör exklusiva möbler till en fröjd för ögat. Även vad gäller interiören visar sig faner för trä från sin vackraste sida. Det beror främst på att fanerskivor och -blad är fint bearbetade naturprodukter som bevarar träets färg och ådring. För att fanerskivornas utsökta beskaffenhet, form och färg ska kunna bibehållas, hanteras materialet med extra stor omsorg vid produktionen. Redan vid råvarans lagring fuktas det trämaterial som krävs för fanertillverkningen, så att inga sprickor bildas. Vid bearbetningen av denna naturprodukt spelar även fuktighet en stor roll. Innan träet skärs, då man tar fram de millimetertunna skivorna och bladen, kokas resp. ångkokas materialet så att det blir smidigt. Och under den påföljande torkningsprocessen ser man noga till att det finns restfukt kvar i faneren. För en sak är klar: För torra fanerskivor blir spröda och sköra. Därför är det viktigt att produkten hålls fuktad även under lagringen.

Trä arbetar

Faner är en naturprodukt som även efter bearbetningen bibehåller träets egenskaper: Trä arbetar. Det betyder att fanerskivorna har en benägenhet att både snabbt torka ut och snabbt ta upp fukt. Därför måste följande punkter iakttas vid lagringen av denna känsliga produkt. Lagra fanerskivorna i mörka lokaler för att förhindra att de bleknar eller missfärgas. Lagringstemperaturen bör ligga mellan 15 och 18 grader Celsius. Luftfuktigheten bör ligga mellan 65 och 75 procent. Bara så kan sprickor, deformeringar och en försprödning av produkterna förhindras.

Luftfuktare för fanerlagret

För att förhindra att fanerskivorna skadas av för torr luft i lagret, måste det finnas en effektiv fuktning. En effektiv och kontinuerlig fuktning ger luftfuktare från Trotec. Dessa kraftfulla och pålitliga apparater ställs upp i fanerlagret, där de med en knapptryckning avger den fukt i luften som behövs. Viktigt är då naturligtvis att se till, att luftfuktigheten inte ställs in för högt. För även för fuktig luft skadar denna känsliga produkt.

Skydd för fanerskivorna och medarbetarna

De mobila avdunstnings-luftfuktarna från Trotec skyddar fanerskivorna optimalt. Apparaterna reglerar luftfuktigheten helt efter dina önskemål. Ställ in önskat värde för luftfuktigheten och den hygrostatstyrda luftfuktaren reglerar automatiskt driften. Alla luftfuktar-modeller från Trotec abetar enligt den tillförlitliga avdunstningsprincipen. Det innebär att fanerskivorna inte kommer i någon direkt kontakt med vatten. Inga kalkavlagringar uppstår, inget kondensvatten bildas. Även en överfuktning av rumsluften utesluts. För den effektiva och skonsamma luftfuktningen i fanerlager har Trotec utvecklat flera robusta modeller. Den helt elektroniskt reglerade skivluftfuktaren B 250 klarar exempelvis 500 kubikmeter per timme. Detta kompakta kraftpaket visar den aktuella relativa luftfuktigheten permanent via en elektronisk sensor. Apparaten kan skyddas mot obefogat intrång med en knappkombination så att produkterna skyddas tillförlitligt. B 250 från Trotec kan utrustas med en automatisk vattentillförsel och en vattenvakt. För speciellt stora utrymmen rekommenderas B 400 från Trotec, då den klarar 800 kubikmeter per timme. Den övertygar med sin beprövade Trotec-teknik och är dessutom försedd med en robust konstruktion av pulverbelagd stålplåt. Fördelen: Luftfuktarna från Trotec sörjer inte bara för en kontinuerlig fuktning av rumsluften för att skydda fanerskivorna. Även medarbetarna profiterar på dessa apparater. Luftfuktarna filtrerar nämligen samtidigt luften och befriar den från skadliga ämnen och otrevliga lukter.

Effektivt skydd för små lager

Skydd för fanerskivorna i små lokaler, exempelvis i mindre hantverksföretag, och samtidigt fräsch och ren luft för medarbetarna erbjuder lufttvättare från Trotec. Apparaterna i AW-S-serien sörjer för en tillförlitlig fuktning och rengöring av rumsluftem i mindre utrymmen. Den insugna rumsluften leds förbi roterande fuktningsskivor, där den anrikas med fuktighet. Samtidigt fastnar smutspartiklar som trädamm, pollen och damm vid fuktningsskivan och samlas i uppsamlingsbehållaren. Det gäller för AW 10 S och AW 20 S. Den kan även mer än så. Denna lufttvättare garanterar – allt efter driftläge – en extra grundlig HEPA-filtrering av den fuktade luften.

I stora eller små fanerlager: Trotec har den passande modellen för alla luftfuktningsbehov. För att skydda de känsliga fanerskivorna optimalt!

Tillfälligt behov? Uthyrningsapparater för alla behov

Behöver du tillfälligt mobila luftfuktare för att motverka den skadliga, torra luften i fanerlagret? Då kan du hyra dem hos oss. I vår TKL-uthyrningsportal finns olika apparater till ett förmånligt pris!

Fler lösningar