Sorularınız var mı?

Size daha fazla bilgi vermekten mutluluk duyarız.

Tel.: +90 212 438 56 55
  1. Uygulamalar
  2. Gıda Nem Alma
  3. Mandıralarda nem kontrolü

KAŞAR PEYNİRİ OLGUNLAŞTIRMA ODALARINDA NEM ALMA

Güçlü nem alma cihazları, optimum şekilde uyarlanmış sabit ortam nemi sağlar – A'dan Z'ye peynir olgunlaştırma süreci.

Gıda maddesi endüstrisinde ortam iklimiyle ilgili gereklilikler oldukça yüksektir. Sıcaklık ve nem değerleri ürüne tam olarak uyarlanmadığı takdirde bu durum kaliteyi olumsuz etkiler. Bunun sonucunda ıskartaya çıkan ürün miktarı artabilir. Özel durumlarda üretimin durması tehlikesi de söz konusudur. Öncelikle, gıda maddesi üretiminin çok hassas bölümlerinde iklimin doğru olması gerekir. Buna örnek olarak peynir olgunlaştırma odaları gösterilebilir. Burada Trotec Group, DH serisi endüstriyel yoğuşmalı nem alma cihazlarıyla peynirin olgunlaşma süreci için maksimum güvenlik sağlar.

Peynir üretimindeki en önemli süreç, taze peynirin olgunlaşma sürecidir. Yumuşak peynirlerde olgunlaşma süreci günler, hatta haftalar sürer. Dilimlenen ve sert peynirlerde olgunlaşma birkaç aydan yıllara varan bir zaman dilimine kadar uzar. Peynirin gelişim sürecinde ve ürün kalitesinin sağlanmasında mandıradaki iklim belirleyici bir role sahiptir. Genelde buradaki sıcaklık 7 ile 15 santigrat arasında, nem de yüzde 75 ile 95 arasındadır. Optimum iklim değerleri üreticiler tarafından belirlenir. Bu değerlerin tüm olgunlaştırma süresi içinde tam ve öncelikle sabit tutulabilmesi için nemli bir mahzende depolamak asla yeterli olmaz.

Sürekli kullanımda optimum olgunlaştırma

Peynirin istenen olgunluk derecesine ulaşmasını sağlamak ve bu arada küflenmesini ve kurumasını engellemek için mandıralarda nem alma cihazlarının kullanılması zorunludur. Sonuçta bu alanlarda, ürün gücüne bağlı olarak değerli stoklar depolanmaktadır. Ve bunları korumak ve aynı zamanda optimum kaliteye ulaşıncaya kadar olgunlaştırmak gerekir. Trotec'in DH serisi sabit endüstriyel kurutucuları, bu alanda güvenilir şekilde çalışır. Bu cihazlar ayrı ayrı ayarlanabilir ve ek taze hava beslemesine ihtiyaç duymaz, her türlü iklim gerekliliğine optimum şekilde uyarlanabilir ve bunlar düşük işletme maliyetleriyle sağlanır! Kesin nem kontrolü için optimum çözüm.

Kontrol çok kolay

Mandıranızdaki güncel iklim değerlerini sürekli olarak takip etmek için ek olarak Trotec'in bir DL-200 veri kayıt cihazı kullanmanız önerilir. İklim verisi kayıt cihazları, farklı ölçüm değerlerinin manipülasyon güvenlikli olarak uzun süreli ölçümüne olanak sağlar. Endüstri DL200H modeli örneğin bu cihazla paralel olarak sıcaklık, çiğleşme eşiği ve nem değerlerini kaydedip belgelendirebileceğiniz ideal bir iklim takip çözümüne sahip olabilirsiniz.

Her ihtiyaca uygun model

Kompakt, yerden tasarruf sağlayan yoğuşmalı nem alma cihazlarından son derece güçlü modellere kadar: DH nem alma cihazı serisi ile nem kontrolü uygulamalarınızda en iyi seçeneğe sahip olursunuz. Uygun kurutma sisteminin seçimi konusunda desteğe veya cihazı bir test işletiminde test etmeye ihtiyaç duyarsanız Trotec endüstri servisinin uzmanları size yardımcı olmaya hazırdır.

Talep üzerine özel model olarak özelleştirilmiş adsorpsiyon nem alıcılar da üretiyoruz

Talep üzerine ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyarlanmış “Alman malı” özel model olarak özelleştirilmiş adsorpsiyon nem alıcılar da üretebiliriz, örneğin:

  • Hijyenik modelde TTR kurutma üniteleri
  • LABS içermeyen kuru hava için TTR kurutma üniteleri
  • Aşırı düşük çiğleşme eşiğine sahip TTR kurutma üniteleri

Uzmanlarımızla yakın işbirliği içinde bireysel ihtiyaçlarınız için özel olarak uyarlanmış bileşenler içeren özel modeller planlama, tasarlama ve üretme olanağından faydalanın.
Burada ayrıntılı bilgi alabilirsiniz …